24.12.2014 KTSÇHB Basın Toplantısı Metni

78

Değerli basın mensupları;

Basın toplantımıza hoş geldiniz. Bilindiği üzere, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda yapılan değişiklikler 2 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.Ancak,  bizler Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası  ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası olarak, bu yasanın bazı maddelerinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştuk.Bu başvurumuzu haklı bulan Anayasa Mahkemesi,  17 Şubat 2011 tarihinde, itiraz konusu maddeleri iptal etmişti.

İptal edilen bu maddeler, özetle, kamuda çalışan hekimlere mesai saatleri dışında 2. bir iş yapma olanağı sunuyordu. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile kamuda çalışan hekimlerin sadece kamuda hizmet vermesi gerçeği pekiştirilmiş oldu. Ancak, bu kararın üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne inandığını iddia eden geçmiş ve şimdiki hükümetler, üzülerek belirtmeliyiz ki, bu konuda herhangi bir adım atmadılar. Bunun üzerine, bizler, hukukun üstünlüğüne inanmaya ısrarla devam eden Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, konunun muhataplarını, yine hukuk yolu ile göreve davet etmek amacıyla avukatımıza talimat vermiş bulunuyoruz.

Bu hukuki yola girme kararını vermeden önce,  3 yıl boyunca, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere konunun muhataplarına bu iptal kararının neden uygulanmadığını birçok kereler sorduk, yine ilgili kurumlarla birçok kez görüşmeler yaptık. Süreç içerisinde, kamuda çalışan hekimlere:‘’Kliniğinizin tabelalarını indirin ve çalışmaya devam edin, ben size göz yumarım’’ diyen bir Sağlık Bakanı’mız da oldu,ziyaretlerine her gidişimizde: ‘’Bu problemi 3 ay sonra çözüyorum’’ diyen Sağlık Bakanı’mız da oldu.

Bu noktada birileri çıkıp: ‘’Zaten sağlıkta dönüşüm  projesi içerisinde, başta tam gün ve genel sağlık sigortası olmak üzere birçok çalışmalar yapılıyor, yakında bu problem ortadan kalkacaktır.’’ şeklinde bir yorum da yapabilir.Ancak, hali hazırda var olan tam gün yasasını ve kamu hekimlerinin 2. iş yapma yasağını 40 yıldır uygulayamayan ve 3 yıl önce en yüksek yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir iptal kararını, tüm halkımızın huzurunda hukuk devleti olmanın gereklerini hiçe sayarcasına, uygulayamayan;halkımıza hizmet etmek üzere devletten maaş alarak kamuda çalışmayı kendi rızası ile kabul etmiş bir hekimin bırakın kendi özel kliniğinde çalışmasını, bugün mesai saatlerine bile uymasını sağlayamayan,sağlığın hukuk dışı ve adeta keyfi uygulamalarla şekillenmesine göz yumacak derecede hantallaşmış olan bir siyasi erkin; ülkemizde yıllardır gündemde olan, siyasetin de malzemesi haline getirilen, aslında halkımızın çoktandır istediği, başta genel sağlık sigortası olmak üzere, sağlık alanındaki diğer atılımları yapacağına dair inandırıcılığı da her geçen gün azalmaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını ve yasaları uygulatamayan yada uygulayamayan siyasi erklerin devleti yönetmek adına alınacak kararlardan hangisinin arkasında duracağı da her zaman tartışma konusu olacaktır. Ülkemizin sağlık sistemi bir kısır döngünün içerisindedir ve adeta can çekişmektedir. Bizler, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu ve kararımıza onay veren yüzlerce üyemiz ile, süreç içerisinde atmak zorunda kaldığımız bu hukuki adımın, şu veya bu şekilde, sürekli rafa kaldırılmaya zorlanan sağlıkta dönüşümü hızlandırmak ve başta halkımız olmak üzere sağlık sisteminden etkilenen tüm kesimler  adına tarihe geçecek bir adım olduğuna inanıyoruz.Hangi meslek grubu olursa olsun, üzerindeki ataleti atamıyorsa; gelişmesinin ve değişmesinin önüne çıkan engelleri, hukuk yolu dahil, kaldırmak için uğraşı göstermiyorsa, halkının huzurunda değer kaybına uğramaya mahkumdur. Bunun içindir ki bizler, bu mücadeleye kararlı bir şekilde çıktığımızı, siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile tüm halkımızla paylaşıyoruz ve bizimle aynı görüşü paylaşan herkesin desteğini bekliyoruz.Adımlarımıza eklenecek farklı ve yeni adımların, ülkemizde birçok değişimi ve gelişmeyi de tetikleyeceğine  inanıyoruz. Bu yolda ilerlerken, kanunlar çerçevesinde, her türlü enstrümanı kullanacağımızı da konunun muhatapları olan her kesimin bilmesini istiyoruz.

Hali hazırda, kamuda çalışan bir hekim aynı zamanda özel bir üniversite hastanesinde, özel bir hastanede veya kendi özel kliniğinde çalışır ise,devlet hastanelerinde bir hastanın randevusunun aylar  sonraya veriliyor olmasının altında yatan neden de ortadadır. Hiçkimse, bizim verdiğimiz bu hukuki mücadeleyi,maddi bir çıkar amacıyla yaptığımızı düşünmemelidir.Kamu hastanelerinde hizmet kalitesinin yükselmesini,halkımızın sağlık hizmetine daha kolay ve kısa sürede ulaşmasını, hastalarımızın hekim seçme haklarını özgürce kullanmalarını, hastalarımızın tedavi olanaklarına sorunsuzca ulaşmalarını kim istemez ki?

Bizim mücadelemizin hedefinde herhangi bir meslek örgütünün ya da şahsın olmadığı bilinmelidir. Sağlık sisteminde yapılması öngörülen dönüşüm, sağlığın her alanını ilgilendiren, toplumun her kesimini kucaklayan, adil bir dönüşüm olmalıdır. Bunun aksi bir şekilde, dönüşüm sürecinin, sadece kamu sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi şartı ile destekleneceği kısır döngüsüne girilmemeli ve üzerlerinde büyük sorumluluk taşıyan ilgili devlet kurumları bu kör kuyuya düşmemelidir. Bizler bu yola çıkarken, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesini kesinlikle savunurken, onlara her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzun altını da ısrarla çiziyoruz.Diğer taraftan bizler, bu sürecin, ancak tüm sağlık çalışanlarının birlikte ve var olan kanunlar çerçevesinde hareket etmesi durumunda başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla, kamuda çalışan meslektaşlarımızdan, bu süreç devam ederken yasal olmayan uygulamaların içinde bulunmamalarını diliyoruz. Hedefimiz ve temennimiz, sağlıktan yola çıkarak, bizlerin de sağlıklı bir hukuk devleti olduğunu tüm kamuoyu ile birlikte yaşayarak tecrübe etmektir.

Son olarak, siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla tüm halkımıza sesleniyoruz:Gelin sağlığımıza sahip çıkalım,o özlediğimiz, adil ve herkes için var olacak sağlık sistemine kavuşmak için birlikte mücadele edelim ve başarmanın haklı gururunu birlikte yaşayalım.

Hepinize yönetim kurulu ve tüm üyelerimiz adına  sağlıklı bir gelecek dilerken bundan sonraki hukuki süreç hakkında sizlere kısaca bir bilgi vermesi için sözü avukatımız Sayın Güner Göktuğ’a bırakıyorum.Daha sonra sorularınız olursa alabiliriz.  Teşekkür ederim.

24.12.2014

Dr. Remzi Gardiyanoğlu

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı