ATSEF 2010 VİYANA TOPLANTISI

Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu 2010 Viyana Protokolü

Avusturya Türkiye Sağlık Derneği, Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği, Fransa Türk Sağlık Vakfı, Dr. Elif Güneri –Hollanda, Dr. Müge Herrewegh-Trak-Birleşik Krallık,(UK), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası temsilcilerinin katımıyla, Türkiye’nin Viyana Büyükelçilik binasında Viyana Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun da desteğiyle, Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu ATSEF kuruldu.

Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda‘da bulunan Türk Sağlık Elemanları Dernekleri, sağlık konusunda ortak problemleri olan Avrupa bazında tek bir organizasyon olarak tüm bu ülkelerde yaşayan Türk ve Türkiyeli yurttaşlarının sağlık problemleri ve bulundukları ülkelerdeki kurumlarla Türkiye’den gelen sağlık elemanlarının bu ülkelerde çalışmak için diplomalarında denklik sağlanması hususunda, Avrupa çapında daha tesirli bir etken olmak, aynı zamanda kriterleri bu federasyon üzerinden belirlenecek bir şekilde sağlık turizmini de gerçek anlamda yönlendirme amacıyla kurulan ATSEF kurucu üyeleri, yapılacak çalışmalar konusunda ortak bir ön protokol imzaladı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’de imzalanan Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu Kuruluş Ön Protokolü şu maddeleri içermekte:

1- Tüm federasyon üyeleri bulundukları ülkelerin parlamentosunu, anayasasında belirtilen kanunları ve bu kanunlar gereğince de haklarının korunmasını kabul ederler. Federasyon etnik, kültürel, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın faaliyet gösteren siyaset üstü bir kuruluştur. Bundan dolayı, sahip olduğu tarafsız ve bağımsız konuma uygun olarak, etnik, kültürel, politik ve dini konular federasyon çatısı altında hiçbir zaman tartışma konusu olamaz.

2- Türkiye´den Avrupa’ya çalışmaya gelen sağlık elemanlarının, diploma denkliği dahil, mesleki sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

3- Sağlık sektöründeki istihdam politikası bakımından kadın ve erkek eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için etkinlikler düzenler.

4- Federasyon üyeleri kendi ülkelerindeki sağlık yasaları hakkında diğer üyeleri bilgilendirir.

5- Avrupa’da çalışan ve Türkçe konuşan sağlık elemanlarının listesinin hazırlanması ve güncelleştirilmesi konusunda çalışır.

6-Türkiye’ye özgü bölgesel ve kültürel sağlık sorunları ile ilgili olarak Avrupa’daki sağlık kurumlarını bilgilendirici seminerler düzenler.

7-Türk ve Türkiye kökenli göçmenlerin tıbbi ve sosyal alanda bilgilendirmesine yönelik  toplantılar yapar.

8-Avrupa da eğitimlerine devam etmekte olan sağlık elemanları  için  toplantılar düzenler.

9-Türk ve Türkiye kökenli doktor ve sağlık personeli arasında mesleki ve sosyal dayanışmanın pekiştirilmesine yönelik etkinlikler tertipler.

10-Federasyon üyelerinin bulunduğu ülkelerde Türklere yönelik klinik, rehabilitasyon merkezleri ve huzur evlerinin kurulması konusunda destek sağlar.

11-Türkiye’de uygulanan rehabilitasyon ve diğer tedavilerin Avrupa’daki sağlık sigorta sistemleri tarafından karşılanmasını sağlamak için çalışır

12-Avrupa’dan Türkiye’ye gidecek hastaların, tedavi öncesi ve sonrasındaki ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’de sağlık kurumları arasındaki eşgüdüme katkı sağlar.

13-Bu hastaların Türkiye’de ve KKTC ‘de verilen tedavi sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonları hakkında TC ve KKTC Sağlık Bakanlıklarını bilgilendirir.

14-Sağlık turizmi konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği kurumları arasındaki eşgüdüme katkı sağlar ve Avrupa Birliği kriterlerinin korunmasını gözetir.

15-Federasyon, tüm insanların barış ve huzur içinde yaşamasına destek olmak amacıyla, sağlık ve diğer insani alanlarda faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yapar.