ATSEF 2011 PARİS TOPLANTISI

11-13 Mart 2011 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’de gerçekleştirilen ATSEF ; bir diğer deyişle Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu; toplantısına kurucu üye olarak Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği de katılmıştır. Bu federasyonun temel amacı , Avrupa’da çalışan Türk Sağlık çalışanlarını bir araya getirmek, mesleki ve sosyal dayanışmayı en geniş düzeyde sağlamaktır. Federasyonun bir sonraki toplantısının 15-18 Eylül 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşmesi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu organizasyon sayesinde Kıbrıslı Türk Hekimlerin Avrupa’daki Türk meslektaşları ile tanışma fırsatı da olacaktır.

Avrupa Birliği ülkelerindeki tıp fakülteleri dışında mezun olmuş hekimlerin diplomaları, o Avrupa ülkesi mevzuatına göre denkliği gerekmektedir. Dolayısıyla Avrupa ülkelerine gidecek olan hekimlerimiz de kaçınılmaz olarak bazı sorunlar yaşayacaktır. Bu sorunların asgariye indirgenmesi ATSEF in ana konularından biridir. Serbest Çalışan Hekimler Birliği bu nedenle bu Federasyonun kuruluş, ve sonraki faaliyetlerinde aktif görev almayı çok önemsemektedir.

ATSEF – Paris Toplantısı Toplantısı Katılımcılar

AVUSTURYA
Ali Tacettin Soğukoğlu Patofizyoloji Uzm. Viyana alitacettin@hotmail.com
Serdar Beklen Dişhekimi Viyana s.beklen@gmx.at

ALMANYA

FRANSA
Arife ipek Ailehekimi ipek.arife@yahoo.fr
Özge Gemici Ailehekimi ozgegemici1@yahoo.fr
Serdar Dalkılıç Kadın Hast. ve Doğum Uzm. dalkilic@hotmail.fr
Ayla Ergani Mikrobiyoloji Uzm. Paris Aylae@free.fr

KIBRIS- KKTC
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (a.) Başkan Dr. Kandemir Berova Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı k.Berova@gmail.com
Kıbrıs Türk Tabip Odası (a.) Başkan Dr. Erol Uçaner Uroloji Uzmanı erolucaner@yahoo.com
Serbest Katılımcı Dr. Kenan Arifoğlu Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Uzmanı karifoglu@yahoo.com

NORVEÇ

İNGİLTERE
Müge Trak Psikiyatri Uzm Londra mugetrak@yahoo.com

HOLLANDA
Elif Güneri Çocuk ve Gençlik Hast. Uzm. Rotterdam eguneri64@gmail.com