ATSEF BERLİN ARALIK 2012

ATSEF TÜZÜĞÜ KABUL EDİLDİ . YÖNETİM KURULU OLUŞTU .

BERLİN – Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen sağlık elemanlarının katılımıyla Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu (ATSEF) kuruldu. Almanya’nın başkenti Berlin’de Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) salonunda gerçekleşen kurucu genel kurulda ATSEF için hazırlanan tüzük oy birliği ile kabul edildi. ATSEF’in eşbaşkanlığına seçilen İlker Duyan, federasyonun amacının Avrupa’daki tüm üye dernek ve birliklerin bulunduğu ülkelerdeki Türk asıllı ve Türkçe konuşan yurttaşların sağlık alanındaki sorunlarının bir çatı kuruluşu tarafından hem AB’deki dernek ve birliklerle hem de Türkiye’deki siyasi mercilerle koordine edilmesine yardımcı olmak olduğunu belirtti. Duyan’ın yanı sıra ATSEF’in eşbaşkanlığına Viyana’dan Serdar Beklen seçilirken, Paris’ten Serdar Dalkılıç ile Londra’dan Müge Herrewegh başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Berlin’den Emine Yüksel Sayman, Lefkoşa’dan Kandemir Berova Genel Sekreterlik görevine getirilirken, Lefkoşa’dan Kenan Arifoğlu, Paris’ten Barış Turak ve Londra’dan Zehra Yılmaz da Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri oldu. Mali Denetim Kurulu’na ise Ankara’dan Zafer Güney, Berlin’den Ahmet Safaltın ve Lefkoşa’dan Ozan Emiroğlu’ndan oluşurken, Onur Kurulu’nda da Londra’dan Harold Herrewegh, Lefkoşa’dan Cemal Mert ve Berlin’den Sema Yılmaz Karasu yer aldı. ATSEF’i kuran birlik ve dernekler de şöyle: Avusturya Türkiye Sağlık Derneği, Berlin Türk Sağlık Elemanları Derneği, Fransa Türk Sağlık Vakfı, Kıbrıs Turk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, İngiliz-Türk Sağlık Elemanları Derneği, Avrupa Türkiye Sağlik Turizmi Derneği, Franco-Türk Tabipler Derneği ve Türk Farmakoloji Derneği.