ATSEF EYLÜL 2011 KIBRIS TOPLANTISI

 1. 11-13 Mart 2011 Paris Toplantısı’nda alınan karar  gereği ATSEF Kıbrıs Toplantısı aşağıdaki katılımcılarla 15-18 Eylül 2011 tarihlerinde toplanmıştır .

1) Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

2) Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği

3) ATHPA ( Anglo-Turkish Healthcare Proffesionals Association )

4) Assocıation des Medecins Franco-Turcs

 1. Toplantıya katılanlara KKTC’de sağlık hizmeti veren kamu ve özel kuruluşlar kapsamlı bir şekilde tanıtılmıştır. Bu amaçla Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi , Özel Başkent Hastanesi , Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne ziyaretler düzenlenmiştir .
 1. 16 Eylül 2011 Cuma günü saat 14:00- 16:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde toplantı yapılmış ve ATSEF Tüzük taslağı üzerinde çalışma yapılmıştır.
 1. ATSEF Tüzüğü ile ilgili önerilerin ayrıntılı bir şekilde bir hafta içerisinde yazılarak ilgili tüm kesimlere duyurulmasına karar verilmiştir. Katılımcılar ana hatlarıyla aşağıdaki hususları benimsemiştir .
 1. A) Federasyon, „AVRUPA TÜRK SAĞLIK ELEMANLARI FEDERASYON`u adını taşır .Federasyon’ un merkezi Berlin’ dir.
 2. B) Federasyonun ilkeleri Viyana protokolünde belirtildiği gibidir.
 3. C) Federasyon kâr amacı gütmez.
 4. D) Federasyon’un amaçlarını benimseyen Almanya’da ve/veya diğer bir Avrupa ülkesinde / Kuzey Kıbrıs dernekler kütüğüne kayıtlı sağlıkla ilgili dernek ve/veya birlikler, Federasyon’ a üye  olabilir. Üyelik kriterleri tüzükte belirlenerek kalite düzeyinin en üst seviyede olması sağlanır.
 5. E) Federasyon’un organları şunlardır:

-Genel Kurul

-Genel Yönetim Kurulu

-Temsilciler Kurulu

-Denetim Kurulu

-Disiplin ( Onur ) Kurulu

 1. F) Federasyon’ un en üst karar organı Genel Kuruldur. Genel Kurul, Federasyon’ a üye birlik veya derneklerin kendi üye sayısı oranında  gönderdikleri delegelerden oluşur.
 2. G) Aidat , Genel Kurul tarafından , üye  derneklerin üye sayısını göz önüne  alarak belirlenir.
 3. H) Temsilciler Kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Üye Kuruluşların başkalarından veya Yönetim Kurullarının belirledikleri birer delegeden oluşur. Genel Yönetim  Kurulu ( 7 Kişi )Genel  Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter , Genel Sayman,Üç asil üye ve üç yedek üyeden oluşur.
 1. I) Genel  Yönetim  Kurulunun önerisi ve Temsilciler Kurulunun kararıyla  kurulşlar üyelikten çıkartılabilirler. Çıkartma kararı üye  kuruluşa gerekçeleriyle  yazılı olarak bildirilir. Üye kuruluşun dört hafta içerisinde yazılı itirazda bulunma hakkı vardır. Çıkartma kararına söz konusu üye kuruluş belirtilen süre içinde itiraz etmezse, üyeliği  sona erer. Temsilciler Kurulunca hakkında üyelikten çıkartma kararı verilen  kuruluşun, Genel Kurula kadar üyelik hakkı dondurulur. Bu  kuruluşlardan Federasyonun organlarına Kurulun seçilmiş olan kişilerin de görevleri karar kesinleşinceye kadar dondurulur. Çıkartma kararı Genel Kurul tarafından kesinleşince bu kişilerin organlardaki üyeliği sona erer.

Kurucu statüsündeki birlik veya dernekler ancak Temsilciler Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’a katılan delegelerin 2/3 çoğunluk kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

 1. J) Tüzük değişiklik önerileri, Genel Yönetim  Kurulu, Temsilciler Kurulu ya da üye kuruluşlardan birinin yazılı  başvurusu ile yapılabilir. Karar verici Genel Kuruldur.
 1. K) ATHPA ( Anglo-Turkish Healthcare Proffesionals Association ) ATSEF’in İngiltere temsilcisi olarak kurucu üye olarak tanınması
 1. ATSEF Kıbrıs Toplantısı , ortak deklerasyonun imzalanması ve diğer üyelere bildirlmesi kararını alarak sona ermiştir.

İmzalar ;

Dr. Kandemir Berova

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği

Dr. Erol Uçaner                                                                   Dr. Kenan Arifoğlu

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası

Dr. Canan Zaimoğlu

ATHPA ( Anglo-Turkish Healthcare Proffesionals Association )

Dr. Özge Gemici                                                                            Dr. Arife İpek

Assocıation des Medecins Franco-Turcs