ATSEF ( Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu ) Nedir ?

Federasyon 2010 Ekim ayında Viyana’da imzalanan bir protokolle kurulmasına karar verildi. ATSEF , Avrupa Birliği’inde çalşan Türk hekim ve sağlık çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçalamaktadır. Federasyonun kurulum aşaması halen devam etmektedir. Son olarak 11.-13 Mart 2011 tarihlerinde Paris’de gerçekleşen toplantıda Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği de kurucu üye statüsüne kabul edilmiştir. Böylelikle ülkemizden Kıbrıs Türk Tabip Odası ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği kurucu üye statüsünde Federasyona katılmış oldu.