İdari Yapı

Genel Kurul:
Birliğin en yüksek ve nihai organıdır. Asli üyelerden oluşur. Genel Kurul iki yılda bir defa Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Ocak ayında toplanır.

Yönetim Kurulu:
Genel Kurul tarafından seçilen yedi üyeden oluşur. , Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Veznedar, Muhasip ve iki faal üyeden teşekkül eder. Başkan tek dereceli olarak seçilir.

Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafından seçilen iki üyeden oluşur.

Haysiyet Divanı:
Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden oluşur.