KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN BAŞKANLIĞINA DR. ÖZDEMİR BEROVA GETİRİLDİ

39

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 19. Olağan Gelen Kurulu 20 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı sekreterliklerini Dr. Şerife Özhuy ve Dr. Alkan Küçük’ün yaptığı genel kurulda Dr. Özdemir Berova ve Dr. Zerrin Akalın başkanlık için yarıştı. 337 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Dr. Özdemir Berova getirildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve denetleme kurulu seçimleri de genel kurulda gerçekleştirildi.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 19. Olağan Gelen Kurulu 20 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı sekreterliklerini Dr. Şerife Özhuy ve Dr. Alkan Küçük’ün yaptığı genel kurulda Dr. Özdemir Berova ve Dr. Zerrin Akalın başkanlık için yarıştı. 337 hekimin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Dr. Özdemir Berova getirildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve denetleme kurulu seçimleri de genel kurulda gerçekleştirildi.


Yönetim Kurulu :

Dr. Erden Aşardağ

Dr. Hüseyin Erçal

Dr. Özlem Gürkut

Dr. Nurçin Arıkbuka

Dr. Mustafa Taşeli

Dt. Teksen Köroğlu

Dt. Ayşe Günbay

Dr. Ahmet Özant

Yedek üyeler : Dr. Ahmet Varış, Dr. Ahmet Körceğez, Dr. Çağrı Bardak


Onur Kurulu:

Dr. Ceyhun Birinci

Dr. Tomris Mahirel

Dr. Turgay Akalın

Dr. Kemal Lordoğlu

Dr. Filiz Besim

Dr. Ethem Şentürkler

Yedek Üyeler : Dr. Tünay Beton, Dr. Sevgi Sezenler, Dr. Raif Cenksoy

Denetleme Kurulu:

Asli üyler : Dr. Mustafa Hami, Dt. Öner Özerdem , Dr. Ahmet Tandoğdu