KTSÇHB, Sağlık Bakanı ve yetkililer hakkında hukuk mücadelesi başlattı

1558

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ülkede tüm kamu görevlileri için ikinci iş yasak iken tüm hükümetlerin bu yasağı delmeye yönelik yasal olmayan çalışmalarının yıllardan beridir sonlanmadığını savundu.

Gardiyanoğlu, hükümetlerin Anayasa’ya göre yargı kararlarına uymakla mükellef olduklarını belirterek, “Bizler de, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak Anayasa madde 110, 4/1995 sayılı Merkezi Mevzuat Dairesi Yasası madde 5, 27-2013 sayılı İyi İdare Yasası madde 20, 21 ve 23 tahtında ilgili tüzüğün yürürlükten kaldırılması amacıyla işlemlerimizi başlattık ve hükümetten yasal görevini yaparak tüzüğü yürürlükten kaldırmasını talep ediyoruz” dedi.

Gardiyanoğlu, avukatları aracılığıyla Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığına 11.08.2017 tarihli 135 ve/veya 535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün Anayasa Mahkemesi kararları ışığında yürürlükten kaldırılması talebini sunduklarını ve bu amaçla yasal işlemlere başladıklarını duyurdu.

Gardiyanoğlu, Özel Hasta Bakma Hakkı’nın 6-2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında değişiklik öngören ve “Özel Hasta” tefsiri getiren yasa tasarısının Anayasa Mahkemesi’nde görüşülerek, kamu hekiminin özel hasta bakma hakkının Anayasa’ya aykırı bulunduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu yine yeni düzenlemeyle kamuda olması mümkün olmayan mahsuplaşma yönteminin de uygulamaya konduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Buna göre özel hastanelerce tahsil edilecek vizite ve/veya tıbbi hizmet ücretleri kamuda görev yapan doktorun veya özel hastanenin giderleri mahsup edildikten sonra kamuya aktarılacak, giderin gelirden fazla olması halinde de kamuya herhangi bir miktar ödenmeyecektir. Yine Anayasa Mahkemesi’nin 2/2017 (D.11/2017) sayılı görüş bildiriminde de görüleceği üzere sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekime, çalışma saatleri ile nöbet saatleri dışında kalan zamanda özel hasta bakımından elde edilen gelirin bir kısmının direkt ödenmesi, geriye kalan gelirin döner sermayeye gelir kayıt edilerek personel arasında paylaştırılması Anayasaya aykırı bulunduğu cihetle de Tüzük yasal dayanağını kaybetmiştir”.