Üyelik Koşulları

Madde 5: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 • 1- Birliğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine asli üye her serbest çalışan hekim üye olma hakkına sahiptir. Kamu görevlisi hekimler ve/veya yasalarla serbest çalışmasına engel bulunan hekimler üye olamaz
 • 2- Kamu görevlisi hekimler, kamudan her türlü ilişkileri kesildiği andan itibaren aidatlarını ödemek kaydı ile serbest çalışan hekimler  birliğine üye olabilirler
 • 3- Birlik başkanlığına yazılı veya resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak üyelik başvurusu, Birlik yönetim kurulunca gerekli inceleme yapıldıktan sonra en çok 15 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla ve/veya elektronik posta ile başvuru sahibine bildirilir. Üye aidatını ödedikten sonra üyeliği başlamış olur
 • 4- Birliğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir
 • 5- Birliğin asıl üyeleri Genel kurul tarafından belirlenen aidat ücretini ödemekle yükümlüdürler
 • 6- Birliğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir

Madde 6: Üyelikten Çıkma

 • 1- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, birlikten çıkma hakkına sahiptir
 • 2- Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Birliğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez
 • 3- Kamu görevine başlayanların üyelikleri düşer. Kamuya hizmet alımı şeklinde sözleşme yapan hekimler, yasalarla serbest çalışmasında herhangi bir engel olmaması halinde üyelikleri devam edebilir.

Madde 7: Üyelikten Çıkarılma

 • 1- Birlik tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 • 2- Birlik aidatını yazılı ikazlara rağmen üç ay boyunca mazaret göstermeksizin ödememek.
 • 3- Birlik organlarınca verilen kararlara uymamak
 • 4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
 • 5- Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun önerisi ve onur kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilir
 • 6- Birlikten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Birlik malvarlığında hak iddia edemez

Aidat : 06.12.2014 tarihinde gerçekleşen Tüzük Kurultayında alınan karar gereği aidat aylık 10 TL dir. Yönetim Kurulumuz 06.12.2014 tarihi toplantısında her yıl için bir defada 120 TL toplanmasına karar vermiştir.


Üyelik Başvuru Formu

(Diploma – Uzmanlık Belgesi – Aidat ödeme dekontu ekleme alanı)